Sử dụng được cho với điện thoại, máy tính bảng, máy nghe nhạc….

Nút ấn tương tác tốt

– Đối với ứng dụng nghe nhạc mặc định, bạn có thể tăng giảm âm lượng, nhận cuộc gọi, ngừng/chơi nhạc, ấn nút tròn 2 lần để chuyển bài.

– Đối với ứng dụng nghe nhạc online, bạn không thể ấn để chuyển bài.