Khởi động nhanh, dễ sử dụng và có nhiều tiện ích khác ngoài mục đích ban đầu được tạo ra, phần mềm này “vẫn chạy tốt từ năm 1983”.

Notepad.exe được phát hành lần đầu dưới dạng chương trình MS-DOS dựa trên chuột vào năm 1983 và đã được đưa vào tất cả các phiên bản Microsoft Windows kể từ Windows 1.0 năm 1985. Hiện nay, hàng triệu người trên thế giới vẫn dùng phần mềm này mỗi ngày.

Lý do đơn giản bởi đây là một chương trình có thể khởi động rất nhanh và vô cùng dễ sử dụng. Nó rất đáng tin cậy khi bạn muốn chuyển tất cả các định dạng thành một khối văn bản. Hầu hết mọi người đều dùng nó khi muốn bỏ qua các liên kết hoặc thẻ HTML trong các khối nội dung muốn sao chép hay chỉnh sửa.

Ngoài ra đối với các lập trình viên và người dùng thông thường, các file như Readme.txt vẫn luôn được sử dụng như một cách đơn giản và trực quan nhất để trao đổi và chia sẻ thông tin, hướng dẫn. Và Notepad là chương trình hoàn hảo để xem chúng.

Ngoài ra, Notepad cũng rất giỏi trong việc không diễn giải lại dữ liệu. Ví dụ như bạn cần phải xem qua một khối lượng lớn các file dữ liệu thống kê với nhiều định dạng khác nhau như text, CSV, hay các đoạn văn bản được phân tách bằng nhiều tab hay có độ rộng cố định. Chỉ cần dán tất cả chúng vào Notepad, thứ hiển thị duy nhất chỉ còn là các ký tự văn bản. Sau đó chỉ việc dán mọi thứ vào một phần mềm có khả năng hiển thị thông tin đầy đủ, phép màu sẽ quay trở lại.

Notepad.exe được phát hành lần đầu dưới dạng chương trình MS-DOS dựa trên chuột vào năm 1983 và đã được đưa vào tất cả các phiên bản Microsoft Windows kể từ Windows 1.0 năm 1985. Hiện nay, hàng triệu người trên thế giới vẫn dùng phần mềm này mỗi ngày.

Lý do đơn giản bởi đây là một chương trình có thể khởi động rất nhanh và vô cùng dễ sử dụng. Nó rất đáng tin cậy khi bạn muốn chuyển tất cả các định dạng thành một khối văn bản. Hầu hết mọi người đều dùng nó khi muốn bỏ qua các liên kết hoặc thẻ HTML trong các khối nội dung muốn sao chép hay chỉnh sửa.

Ngoài ra đối với các lập trình viên và người dùng thông thường, các file như Readme.txt vẫn luôn được sử dụng như một cách đơn giản và trực quan nhất để trao đổi và chia sẻ thông tin, hướng dẫn. Và Notepad là chương trình hoàn hảo để xem chúng.

Ngoài ra, Notepad cũng rất giỏi trong việc không diễn giải lại dữ liệu. Ví dụ như bạn cần phải xem qua một khối lượng lớn các file dữ liệu thống kê với nhiều định dạng khác nhau như text, CSV, hay các đoạn văn bản được phân tách bằng nhiều tab hay có độ rộng cố định. Chỉ cần dán tất cả chúng vào Notepad, thứ hiển thị duy nhất chỉ còn là các ký tự văn bản. Sau đó chỉ việc dán mọi thứ vào một phần mềm có khả năng hiển thị thông tin đầy đủ, phép màu sẽ quay trở lại.

Tham khảo Quora